Turske poslovice

Dobro vino i lijepa žena – to su dva najljepša otrova.

Gdje je jedna ljubav, tamo drugoj mjesta nema.

Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugome leđa.

turske poslovice - novac otvara vrata

Ljudi se dočekuju prema odjeći, a ispraćaju prema znanju.

Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima.

Ruka koja daje iznad je ruke koja prima.

U srcu svakog čovjeka skriven je lav.

U zdrava čovjeka imovina je čitava.

Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.