Srpske poslovice

Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.
Ako je ko lud, ne budi mu drug.
Ako kantar ne valja, ti budi ispravan.
Ako ne počneš, nećeš ni završiti.
Ako želiš jezgro, slomi ljusku.
Ako zlo neće od tebe, a ti beži od njega.

mnogo babica kilava deca - srpske poslovice

Badava je dobro seme, kad je rđavo oranje.
Batina ima dva kraja.
Bez muke nema nauke.
Bez starog vola nema duboke brazde.
Bez zdravlja nema bogatstva.
Bogat jede kad hoće, a siromah kad može.
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
Bolje je imati pametnog neprijatelja, nego ludog prijatelja.
Bolje je jedanput zaplakati, no sto puta uzdahnuti.
Bolje je ne obećati, no reč ne održati.
Bolje je svoje jaje nego tuđa kokoška.
Bolje kad kaplje,nego kad teče.

Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu.
Čovek se nada dok god je duše u njemu.
Čovek sve daje za obraz,a obraz ni za šta.
Čovek želi od svakoga da je bolji,a od sina da je gori.
Čuturom se pregrabi i najveće bure.
Čuvaj se čoveka koji nije kadar suzu da pusti.

Da je maćeha dobra, u bašti bi se sejala.
Da nema vetra, pauci bi nebo premrežili.
Da se reči kupuju, manje bi se govorile.
Daleko od očiju, daleko od srca.
Dete mnogo milovano, nikad dobro vaspitano.
Dobar glas daleko se čuje,a zao još dalje.
Dobra devojka sama se udaje.
Dok imaš-svačiji si,kad nemaš-ničiji si.
Dok jednom ne smrkne,drugom ne svane.
Dok srce ne zaboli ,ne može oko zaplakati.
Drvo se na drvo naslanja, a čovek na čoveka.
Državu čuvaj od neprijatelja, a ženu od prijatelja.
Drži se novog puta i starog prijatelja.
Dva puta meri, a jednom seci.

Gde nevolja ruča tu tuga i večera.
Gde se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže.
Gde velika zvona zvone,tu se mala ne čuju.
Gledaj napred, ali se osvrni i nazad.
Gledaj vola jel debela vrata,a devojci kakva joj je majka.
Gvožđe se kuje dok je vruće.

I kad kune, majka blagosilja.

Jabuka koja dockan sazri dugo stoji.
Jedno krivo drvo ceo tovar raspe.
Jezik bode u srce.
Jezik je više glava poseko nego sablja.

Kad čovek nema svog dobra, tuđe zlo premeće.
Kad oči govore,usta ćute.
Kad stari pas laje, treba videti šta je.
Kajanje je lek za svaki greh.
Kašalj, šuga i ljubav ne mogu se sakriti.
Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima.
Ko drugom jamu kopa,sam u nju pada.
Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.
Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.
Ko ne plati rukom,on će dušom.
Ko priznaje, pola mu se prašta.
Ko se ljudi ne stidi ni Boga se ne boji.
Ko se na tuđim kolima vozi neće daleko stići.
Ko staro ne krpi, ni novo ne nosi.
Ko visoko leti,nisko pada.
Koju vodu moraš piti, nemoj je mutiti.
Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka.
Konju,ženi i pušci ne treba verovati.
Krpi rupu dok je manja.

Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.
Lavica jedno okoti, ali lava.
Lepa reč gvozdena vrata otvara.
Ludi boj biju,a mudri vino piju.

Mlado se drvo savija.
Mnogo vremena treba da od deteta postane čovek.
Navika je jedna muka, a odvika dve muke.

Ne boj se smrti, nego zla života.
Ne čini zlo, da ti ne dođe još gore.
Ne ispiraj svakim usta.
Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj sve što čuješ.
Ne može se dlanom sunce zakloniti.
Ne traži đavo čoveka, nego čovek đavola.
Ne valja pljuvati, pa lizati.
Ne valja svakom loncu biti poklopac, ni svakoj čorbi zaprška.
Ne zamahuj, ako ne smeš da udariš.
Nema tereta bez deteta.
Nemoj da te pita starost gde ti je bila mladost.
Nesta vina-nesta razgovora, nesta blaga-nesta prijatelja.
Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.
Nije sramota pasti, sramota je ne dići se.
Nije zlato sve što sija.
Nijedno zlo ne prođe neopaženo.
Niko nikog ne može osramotiti, dok se sam ne osramoti.
Novac sitno zveči, al daleko se čuje.

Obećanje,ludom radovanje.
Obraz ide sa glavom.
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta.
Od ljubavi se ne živi,ali se za nju gine.
Od pruta biva veliko drvo.
Od zla gore, a od dobra bolje nema.
Ovce bleje kad su žedne,a ljudi kad se napiju.

Pametan popušta, magarac ne dopušta.
Pod jednim pazuhom ne mogu se dve lubenice nositi.
Pokraj suva drveta i sirovo izgori.
Poštena je čoveka lako prevariti.
Prazna vreća ne može uspravno da stoji.

Rđav je čovek koji se tuđem zlu raduje.

Sita mačka miševe ne lovi.
Spolja gladac,a iznutra jadac.
Staroga slušaj, ali ne idi za njim.
Svaka je kvočka na svom gnezdu jaka.
Svaka muka za vremena,a sramota doveka.
Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaja bila.

Teško onoj kući gde dima nema.
Teško onome ko nema svoga za nevolju.
Torba je najteža kada je prazna.

U kojoj kući muž ženu bije, tu sreće nije.
U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud.
Učini dobro-ne kaj se;učini zlo-nadaj se.

Velika drva dugo rastu, ali začas padnu.
Vo se vezuje za rogove, a čovek za reč.
Voda svašta opere, osim pogana jezika.
Vrana vrani oči ne vadi.

Zid ruši vlaga, a čoveka briga.
Zlatan lanac slobodu ne pruža.
Zlato se u vatri probira, čovek u nevolji.
Zlo brzo dođe, a polako prođe.
Zlo ništa ne radi u pola.
Zloba jede dušu kao rđa gvožđe.
Zao glas i ptice nose.
Žedan konj vode ne probira.

Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.
Žena muža nosi na licu,a muž ženu na košulji.
Žena se uzda u plač, a lupež u laž.
Žene su da zbore, a ljudi da tvore.
Ženu mnogo ne mazi, nego je pripazi.