poslovice o ratu ratovanju

u ratu bogati daju volove siromasni sinove