Poslovice o radu i poslu

“U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš.” – Biblija

“Tri puta mjeri, jednom reži.” – narodna izreka

“Ništa se ne može raditi da bude i naglo i temeljito.” – latinska poslovica

“Rad nas spašava od tri zla: dosade, porokoa i potrebe.” – Voltaire

“Ko radi ne boji se gladi.” – narodna izreka

izreke citati o radu i trudu

“Sva sreća ovisi o hrabrosti i radu.” – Honore de Balzac

“Najbolji način da se ne osjećaš beznadežno je da ustaneš i ideš raditi nešto. Ne čekaj da ti se dobre stvari dese.” – Obama

“Često propustimo priliku jer je obučena u radno odijelo i izgleda kao posao.” – Edison

“Tvoja svrha u životu je da pronađeš svoju svrhu i uložiš sav svoj trud i srce u nju.” – Buda

“Besposlen pop i jariće krsti.” – narodna izreka

“Kad bi Edison imao zadatak da pronađe iglu u plastu sijena on bi krenuo sa upornošću pčele da pregleda slamku po slamku dok ne pronađe objekt svoje potrage. Bio sam ožalošćen svjedok takvih stvari, znajući da bi mu malo teorije i kalkulacije uštedilo 99% truda.” – Tesla

“Živite zajedno kao braća, a posao vodite kao stranci.” – arapska poslovica

Acta, non verba. – “Djela, ne riječi.” -latinska izreka

“Sjećanje na prijašnji rad je ugodno.” – helenska poslovica

“Konstantan trud – ne snaga ili inteligencija – je ključ za otključavanje našeg potencijala.” – Churchill

“Trud i hrabrost nisu dovoljni bez svrhe i usmjerenja.” – John. F. Kennedy

“Misliti dobro je mudro; planirati dobro je mudrije; raditi dobro je najmudrije.” – perzijska poslovica

“Ne odgađaj za sutra ono što možeš uraditi danas.” – narodna mudrost