Latinske poslovice

Latinske poslovice i izreke:

Abnes carens – Tko je odsutan, ne dobiva ništa.
Abusus abusum invocat – Jedna pogreška povlači drugu za sobom.
Acta, non verba – Djela, ne riječi.
Acti labores iucundi – Dovršeni su poslovi ugodni.
Alea iacta est! – Kocka je bačena!
Aliena mala utile exemolum – Tuđa nesreća koristan je primjer.
Aliena ne cures – Ne brini se za tuđe stvari (počisti pred svojim vratima).
Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je htio, a drugo je govorio (zabluda).
Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovica duše.
Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, život je kratak.
Audentes deus ipse iuvat – Odvažnima pomaže Bog.
Audaces fortuna iuvat – Hrabrima sreća pomaže.
Audiatur et altera pars – Neka se sasluša i druga strana.
Audi, vide, tace si vis vivere in pace – Slušaj, gledaj i šuti – ako želiš živjeti u miru.
Aurora Musis amica – Zora je prijateljica muzama.

latinske izreke mudrosti

Beati pauperes spiritu – Blaženi siromasi duhom.
Bis dat, qui cito dat – Dvostruko daje tko brzo daje.
Beneficium accipere est libertatem vendere. – Primiti uslugu znači prodati svoju slobodu.
Bonis nocet, qui malis parcit – Dobrima škodi tko štedi zle.
Bonus vir semper tiro. – Dobar čovjek uvijek je početnik.

Capre diem, quam minimum credula postero – Iskoristi današnji dan, što manje se uzdaj u sutrašnji.
Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.
Clara pacta, boni amici – Čist račun, duga ljubav.
Clavus clavo extruditur – Klin se klinom izbija.
Consultor homini tempus utilissimus – Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov.
Cogito ergo sum. – Mislim, dakle postojim.
Cornix cornici oculos non effodiet. – Vrana vrani oči ne kopa.
Corruptio optimi cuiusque pessima – Kad se dobar čovjek pokvari, postaje najgori.

Deforme est de se ipso praedicare – Neukusno je govoriti o samome sebi.
De gustibus non est disputandum – O ukusima ne treba raspravljati.
De mortuis nil (=nihil) nisi bene. – O mrtvima samo najbolje.
Discardio Populo Nocet – Nesloga narodu škodi.
Dictum, factum – Rečeno, učinjeno.
Disce parvo esse contentus – Nauči biti zadovoljan malim.
Divide et impera. – Podijeli pa vladaj!
Divinum dare, humanum accipere – Davati je božanski, primati je ljudski.
Dum spiro, spero. – Dok dišem, nadam se.

Ego sum, qui sum. – Ja sam koji jesam.
Epistula non erubescit. – Papir podnosi sve.
Errando discimus. – Griješeći učimo.
Errare humanum est. – Griješiti je ljudski.
Ex iniuria ius non oritur. – Iz nepravde ne izniče pravda.
Exeptio regulum confirmat. – Iznimka potvrđuje pravilo.

Faber est suae quisque fortunae – Svatko je kovač svoje sreće.
Fama crescit eundo. – Glasina raste širenjem.
Fama volat. – Glasina kruži.
Fames cibi condimentum – Glad je začin hrani.
Fas est et ab hoste doceri. – Ispravno je i od neprijatelja učiti.
Favete linguis! – Zadržite jezik.
Festina lente. – Požuri polako.
Finis coronat opus. – Kraj djelo krasi.
Fata viam invenient. – Što je suđeno, pronaći će svoj put.

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.
Hodie mihi, cras tibi. – Danas meni, sutra tebi.
Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk.
Honores mutant mores! – Časti mijenjaju običaje.
Historia est magistra vitae – Povijest je učiteljica života.

Imaperare sibi maximum imperium est – Vladati sobom najveća je vlast.
In dubio pro reo. – U dvojbi, na strani optuženog.
In vino veritas. – U vinu je istina.
Inter arma (enim) silent leges. – Za rata (naime) zakoni šute.
Iuventus – ventus. – Mladost – ludost.

Labor omnia vincit. – Rad pobjeđuje sve.
Larcima nil citius arescit – Ništa se ne osuši brže od suza.
Lacrimis adamanta movebis – Suzama ćeš ganuti kameno srce.
Locus regit actum – Mjesto određuje postupak.
Luat in corpore, qui non habet in aere. – Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom.
Lupus in fabula – Mi o vuku vuk na vrata.

Manus manum lavat. – Ruka ruku mije.
Mater certa, pater incertus est. – Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
Maximum remedium irae mora est – Najbolji lijek za srdžbu je odgoda.
Medicus curat, natura sanat. – Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
Medio tutissimus ibis. – U sredini je najbolje.
Memento mori. – Sjeti se da ćeš umrijeti.
Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh.
Mors certa, hora incerta. – Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
Mors ultima ratio. – Smrt je posljednja istina.

Nemo nascitur sapiens, sed fit. – Nitko se ne rodi mudar.
Nihil illigitamus carborundum. – Ne dopusti da te poraze loši.
Non scholae, sed vitae discimus. – Ne učimo za školu, nego za život.
Non omnia possumus omnes. – Ne možemo svi sve.
Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.

Obsequium amicos, veritas odium parit – Ugađanje stvara prijatelje, istina mržnju.
Occasio facit furem – Prilika čini lopova.
Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. – Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.

Pedibus compensanda est memoria – Tko nema u glavi, ima u nogama.
Post nubila Phoebus. – Poslije oblaka dolazi sunce.

Repetitio est mater studiorum – Ponavljanje je majka učenja.

Sapienti sat – Pametnome dosta.
Scientia ipsa potentia est – Znanje je samo po sebi moć
Scio nihil scio. – Znam da ništa ne znam.
Si vis amari, ama – Ako želis biti ljubljen, ljubi.
Si vis pacem, para bellum – Ako želis mir, spremaj rat.
Sors aspera monstrat amicum – Ljuta nevolja pokazuje prijatelja.

Tace, si vis vivere in pace – Šuti ako hoćeš živjeti u miru.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Vremena se mijenjaju, i mi se mijenjamo s njima.
Tempus fugit – Vrijeme leti.
Tempus omnia revelat – Vrijeme sve otkriva.

Una hirundo non facit ver – Jedna lasta ne čini proljeće.
Unos pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga.
Ut sementem feceris, ita metes – Kako posiješ, tako ćes i žeti.

Vae soli! – Jao samome.
Varietas delectat – Taznolikost veseli.
Vasa vacua maxime sonant. – Prazne posude najjače zvone.
Veni, vidi, vici – Dođoh, vidjeh, pobijedih.
Veritas amara est – Istina je gorka.
Verus amicus est tamquam alter idem – Pravi je prijatelj kao drugo ja.
Via media optima – Najbolji je srednji put.
Vivere tota vita discendum est. – Čovjek uči dok je živ.
Vulpes pilum mutat, non mores. – Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.

Zelotipya oritum ex amore – Ljubomora izvire iz ljubavi.


Ostale latinske poslovice:
Adam, prvi čovjek, izgubio je sve zbog jabuke.
Ako hoćeš u miru živjeti, slušaj, gledaj i šuti!
Ako je drugima dozvoljeno, tebi nije.
Ako možeš, ne padaj u tugu, a ako ne možeš, onda je bar ne pokazuj.
Ako se mnogi pletu, zamrsi se posao.
Ako ukloniš svađe (među zaljubljenima), ni ljubav ne traje dugo.

Bez muke nema nauke.
Blago onome koji je daleko od dnevnih trzavica.
Bogat je onaj koji toliko posjeduje da ništa više ne želi.
Bogati imaju mnogo rodbine.
Bogatim se naziva onaj koji je svojom sudbinom zadovoljan.
Bogatstvo drhti, siromaštvo je slobodno.
Bogatstvo mijenja karakter, ali rijetko kad na bolje.
Bolja je zavist nego milostinja.
Bolje dobro ime nego veliko bogatstvo.
Bolje je biti siromah časno nego bogat nepravedno.
Bolje je nepravdu trpjeti nego činiti.
Biti prekoravan u nesreći teže je od same nesreće.
Brada ne čini filozofa.
Brak bez djece je dan bez sunca.
Budi barem dobar, ako ne možeš biti pametan.
Budi zadovoljan svojom sudbinom.

Časnije je vrijeđati nego mrziti.
Čast ima svoj teret.
Časti mijenjaju običaje.
Često i malen pas zaustavi vepra.
Čim se ugleda na bogataša, siromah propada.
Čini ljudima ono što ti je drago da oni čine tebi.
Čovjek je čovjeku vuk.
Čovjeku koji najmanje želi najmanje nedostaje.
Čovjeku više vrijedi sreća nego pamet.
Čuvaj da te slava ne zavede.

Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.
Dovoljno je lijepa ako je dovoljno dobra.
Dobri ljudi mrze grijeh iz ljubavi prema vrlini.
Dobro je živio ko je neopaženo živio.
Dobro sudi ko dobro razlikuje.
Drugom praštaj mnogo, sebi ništa.
Dvostruko daje ko daje brzo.

Gdje je dobro, tamo sam kod kuće.
Gdje je ljubav, tu je laž, tu je prijevara.
Gdje je uklonjena mržnja, tu oružje nije nimalo potrebno.
Gora je prikrivena mržnja nego očita.
Griješiti je ljudski, ali u greškama ustrajati obilježje je luđaka.
Griješiti je svojstvo ljudi.

Historija je učiteljica života.
Hrabrima pomaže sreća.

I noću i danju siromah je svugdje siguran.
I ovca se opire kad je povrijeđena.
Ili te uvrijedio moćniji ili slabiji; ako te uvrijedio slabiji, štedi njega, ako je moćniji štedi sebe.
Iskrenost obično dovodi do propasti.
Iskustvo je najbolji učitelj.
Ističi se, ali ne strši!
Istina rađa mržnju. Ko govori istinu, često se zamjera drugima.
Izuzetak potvrđuje pravilo.

Ja mislim, dakle postojim.

Kad je tu bogatstvo, onda i pamet mnogo vrijedi.
Kad lažem i kažem da lažem, lažem li ili govorim istinu.
Kad prođe oblak, obično se pojavljuje vedar dan.
Kad se ugase svijeće, sve su žene iste.
Kad zlato govori, nijedan drugi govor ne pomaže.
Kažu da treba mnogo čitati, a ne mnogovrsno.
Klevetnika od zločina samo prilika odvaja.
Ko brzo sudi, brzo se i kaje.
Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja.
Kod mnogih ljudi prevladavaju mržnja i zavist.
Koga su pune čaše učinile rječitim?
Kome navrati sreća, tamo prenoći zavist.
Konac djelo krasi.
Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus).
Kormilar se poznaje u oluji.

Lako je ono što se voli.
Lako je s tuđim biti darežljiv.
Lakomost i škrtost su pogubne.
Lakše je reći nego učiniti.
Lijena mladost stvara starog prosjaka.
Lijeni uvijek imaju praznike.
Lukavost se pobjeđuje lukavošću.
Lukavstvom se valja boriti kada neko nije jak s oružjem.

Ljubav će sve pobijediti, i mi se pokorimo ljubavi. (Omnia vincet amor, et nos cedamus amori!)
Ljubav je roditelja mnogih naslada.
Ljubav ne traje dugo ako uklonite svađe.
Ljubav sve pobjeđuje, ali novac pobjeđuje i ljubav.
Ljubav je najbolji učitelj.
Ljubav i kašalj se ne skrivaju.
Ljubav pobjeđuje sve.
Ljubav rađa ljubav.
Ljubav je vrlo bogata i medom i jedom.
Ljubav je lakovijerna.
Ljubav i kašalj se ne skrivaju.
Ljubav je nepravičan sudija koji spaja poprečno.
Ljubi prijatelja kao samoga sebe.
Ljudskoj naravi je svojstveno da mrziš onoga koga si uvrijedio.

Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIK
Mene veseli moje, tebe tvoje, svakog svoje.
Mrzim i volim. pitat ćeš me, možda, zašto to tadim? Ne znam, osjećam da je tako i to me muči.
Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje.
Mrzim, pa ipak ne mogu da ne želim ono što mrzim.
Mržnja je zastarjeli gnjev.
Mržnju treba ograničavati, a naklonost povečavati.
ljudski je griješiti.

Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati.
Najupornija je mržnja između bližnjih.
Najviše će imati onaj ko bude najmanje željeo.
Najviše treba tražiti ono što će valjati uvijek zadržati.
Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar.
Ne možeš se prepirati s onim koji poriče osnove istine.
Ne slažu se dobro niti borave na istom mjestu dostojanstvo i ljubav.
Ne umije da vlada ko se suviše boji mržnje.
Neće grom u koprive.
Neka jezik ne trči ispred pameti.
Neka me mrze, samo neka me se boje.
Neka me mrze, samo neka odobre moje odluke.
Neka svako nađe ono što želi, (jer) svima se isto ne mili: ovaj skuplja trnje, a onaj bere ruže.
Neki razlog uvijek postoji.
Neko vrijeme sam bio bogat, ali me tri stvari učiniše siromašnim: kocka, vino i žene.
Nema za čovjeka nikakve veće kazne od nesreće.
Nemoj misliti da si dobar samo ako si najbolji među najlošijima.
Nesreća obično otkrije ćud, a sreća je skriva.
Nije krivo vino nego onaj koji pije.
Nije sramota učiti nego ne znati.
Nijedan od smrtnika nije u svemu sretan.
Nijedna nesreća ne dolazi sama.
Nijedna se ljubav ne može dugo kriti.
Niko ne ljubi protiv svoje volje niti prisiljen.
Niko ne treba drugog mržnjom progoniti.
Niko ne voli onoga koji uvijek viče ‘daj mi’.
Niko nije obavezan da čini ono što je iznad njegovih snaga.
Niko se ne smije optuživati, osim pred Bogom.
Nikome ne dođe velika slava bez velikog truda.
Nikome nije čitav život bez neprilike.
Ništa tako ne nalikuje luđaku kao pijanac.
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba.
Niti jedan put nije nepristupačan vrlini.
Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća.
Novac je duša za bijedne.
Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija.

O svakome mislimo da je dobar dok ne iskusimo suprotno.
O ukusima i bojama ne valja se prepirati.
Od ludog jezika dolaze mnoge nevolje.
Onaj o kome svi govore dobro, vrlo je bogat.
Ono što je visoko propada zbog mržnje, a molo se može podići (samo) sa ljubavlju.
Onoga ko se obogatio za godinu dana trebalo je objesiti prije dvanaest mjeseci.
Orah, magarac i žena povezani su sličnim zakonom. To troje ne čini ništa dobro ako izostanu batine.
Oružje pobjeđuje ljudske zakone.
Ostani nepoznat.
Osveta je uvijek uživanje sitne i slabe duše.
Ovo je uobičajeno: žalost prati radost.
Ovo je zakon za sve: moćnijem popusti.

Pazi kome vjeruješ.
Ploviti se mora
Po jednom upoznaj sve.
Počinitelja krivičnog dijela iz ljubavi treba po pravilu blaže kazniti.
Ponekad se nepravde bolje uklanjaju dobročinstvima, nego što se izravnavaju upornošću uzajamne mržnje.
Ponekad zagrmi iz vedra neba.
Polovicu djela ima ko počne.
Popuštaj i otići ćeš kao pobjednik.
Poslije kiše uvijek dolazi sunce.
Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava.
Prijatelj je najbolja imovina u životu.
Prijatelja kori kad ste sami, hvali ga javno.
Prijateljstvo sklopljeno uz čašicu većinom je stakleno.
Protiv sretnog jedva i Bog ima snage.
Prava se veličina pokaže u nevolji.
Pravedan u nevoljama nije prezren, već naprotiv hvaljen.
Pred dobrim sucem više vrijede dokazi nego svjedoci.
Prije nego optužuješ drugoga promotri vlastiti život.
Prstom obuzdaj usta.

Računati na nesreću i zlu sudbinu čovjeka, nije u skladu ni sa građanskim, ni sa prirodnim pravom.
Rasuđivanja zaljubljenih su slijepa.
Različiti ljudi različito misle.
Rijetka je pojava da je neko star i sretan.
Ruka ruku mije.

S vremenom postajemo pametniji.
Siromaštvo je snošljivo ako uz njega nema sramote.
Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.
Slava daje snagu.
Slobodnom čovjeku ne dolikuje da služi neprijatelju.
Sramotno je uvijek uzimati, a ništa ne davati.
Sreća je uvijek podložna nevoljama (zloj sudbini).
Sretan je onaj, koji ne drugima, već sebi izgleda (da je sretan).
Sretan je onaj koga tuđe opasnosti čine obazrivim.
Sreća nesretnika (sastoji se) u tome što je on nedužan.
Sretan je onaj koji je mogao da sazna uzroke stvari.
Sretnom čovjeku niko ništa ne može.
Stvarno je sretan onaj koji zna da ima dovoljno.
Sreća brže umire nego što nastaje.
Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale.
Sreća iz malih uzroka velike promijene stvara.
Sreća mnogima daje previše, a nikome dosta.
Sreća je slijepa.
Sreća se okreće. Kolo sreće se okreće.
Sreća pomaže smjelima.
Sreću ćeš brže naći nego je zadržati.
Sretniji je onaj koji više daje nego prima.
Svako je kovač svoje sreće.
Svako najmanje poznaje sebe.
Sve je dobro što se dobro svrši.

Što je prirodno, nije sramno.
Što ne možeš promijeniti, podnosi onakvo kakvo je. (Mutare Quod non possis, ut natum est, feras)

Teško je brzo zaboraviti dugu ljubav.
Teško je samog sebe upoznati.
Treba izbjegavati mržnju, zavist, nadmetanje.
Tko rano rani,dvije sreće grabi.

U čitavom svijetu vlada kralj – novac.
U jednoj ruci nosi kamen, drugom pokaszuj kruh.
U vinu je istina. ( In vino veritas )
U vodi je lako potonuti, još lakše u vinu.
U spoljašnjim dobrima nema sreće.
U nesreći nemoj klonuti duhom.
U nevolji su ljudske duše slabe.
U nevoljama jača vrlina.
U nevoljama se pokaže vjernost svakog prijatelja.
U nesreći obično se događa da jedan na drugoga prebacuju krivicu.
U nesreći se pokaže ko je čovjek.
U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.
U svakoj nevolji koji donese sudbima, najteži je oblik nesreće okolnost da je (čovjek nekada) bio sretan.
Uči, ali od učenih, a neuke samo podučavaj.
Ugled je najveći ukras starosti.

Velike ideje traže velike mučenike.
Veseli luđaka, ko zna mnogo obećavati.
Veselog mrze tužni, a tužnog šaljivi.
Vino nema ključa.
Vino piju ljudi – a ostale životinje vodu.
Više je ljudi umrlo od pića nego od mača.
Više vrijedi promišljeno raditi, nego razborito misliti.
Vladati na sobom najveća je vlast.
Vrana vrani oči ne vadi.
Vrijeme života uz bezbrojne nevolje prolazi.
Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.
Vuk u priči. (slično Mi o vuku, vuk na vrata.)

Zaljubljeni – zaluđeni.
Zaljubljeni misli da se uvijek događa ono čega se boji.
Zakletva zaljubljenog nije kažnjiva.
Zatvori usta, otvori oči.
Zli ljudi mrze grijeh is straha od kazne.
Zlo samo od sebe dolazi.
Zloupotreba nije upotreba, nego pokvarenost.

Živi kako možeš, kad ne možeš onako kako hoćeš.