Izreke i citati o nadi

“Nikad nije zima u zemlji nade.” – ruska izreka

“Dok dišem, nadam se.” – latinska poslovica

“Bez obzira koliko duga je noć, jutro će sigurno doći.” – afrička poslovica

“Da nije nade, srce bi se slomilo.” – grčka izreka

“Omladina živi na nadi, a starost na uspomenama.” – francuska poslovica

“Onaj koji se nikad ne nada ne može nikad ni očajavati.” – George Bernard Shaw

“Nadaj se najboljem ali budi spreman na najgore.” – engleska poslovica

židovska poslovica o nadi

“Onako ko ima zdravlje, ima nadu. A ko ima nadu, ima sve.” – arapska poslovica

“Konji nade galopiraju, ali magarci iskustva idu sporo.” – ruska izreka

“Nada je jedina pčela koja pravi med bez cvjetova.” – Robert Green Ingersoll

“Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vrijedi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočarenjem, ma kako teško ono bilo.” – Ivo Andrić

“Nada je očekivanje da će nešto izvan nas samih, neko ili nešto eksterno, doći i spasiti nas i da ćemo živjeti sretno do kraja života.” – Dr. Robert Anthony

“Pitaš šta je nada. Aristotel kaže da je to budan san.” – Diogen

“Čovjek koji izgubi nadu može se rastati sa bilo čime.” – William Congreve

“Strah ne može biti bez nade niti nada bez straha.” – Baruch Spinoza

“Realno, nada je najgora od svih zala, jer produžava ljudske muke.” – Nietzsche

“Čovjek može živjeti oko 40 dana bez hrane, oko 3 dana bez vode, oko 8 minuta bez zraka i samo sekundu bez nade.” – Hal Lindsey

“Nada je mogućnost da vidiš da ima svjetla uprkos svoj tami.” – Desmond Tutu

“Lažne nade su opasnije nego strahovi.” – J. Tolkien

“Ekstremne nade se rađaju iz ekstremne mizerije.” – Bertrand Russell

“Živjeti bez nade znači prestati živjeti.” – Dostojevski

“Stvari kojima se ne nadaš se dešavaju češće nego stvari kojima se nadaš.” – Plaut

“Nada je jedini univerzalni lažov koji nikad ne gubi reputaciju.” – Robert G. Ingersoll

“Nada je kao cesta na selu; nikad nije bilo ceste, ali kad puno ljudi hoda nekim putem, nastane cesta.” – Lin Yutang

“Najmračniji su sati baš pred zoru.” – engleska poslovica

“Nada je strast za ono što je moguće.” – Soren Kierkegaard

“Kažu da osoba treba samo tri stvari da bude istinski sretna u ovom svijetu: nekoga da voli, nešto da radi i nečemu da se nada.” – Tom Bodett